futbol antrenmanlarına dair herşey - ant.planlanması
futbolantrenmanları

 

 

  FUTBOLDA ANTRENMANLARIN PLANLANMASI VE PERİYODLAMASI 

2.1. FUTBOL’DA ANTRENMANLARIN PLANLANMASI…………………………21

      2.1.1. Antrenman Planlamasında Genel İlkeler………………………………….

2.2. FUTBOLDA AYLIK ANTRENMANLARIN PLANLANMASI…………………

2.3. FUTBOLDA HAFTALIK ANTRENMAN PLANI………………………………..

2.4. FUTBOLDA GÜNLÜK ANTRENMAN PLANI…………………………………..

2.5. FUTBOLDA BİR ANTRENMAN BİRİMİ PLANI………………………………..

      2.5.1. Hazırlık (Giriş) Bölümü………………………………………………………

      2.5.2. Esas (Ana) Bölüm…………………………………………………………….

      2.5.3. Bitiriş (Soğuma) Bölümü…………………………………………………….

2.6. FUTBOLDA ANTRENMAN PERİYOTLAMASI………………………………….

2.7. FUTBOLDA YILLIK ANTRENMAN PERİYOTLAMASI………………………..

      2.7.1. Hazırlık (Sezonu) Periyodu……………………………………………………

      2.7.2. Birinci Ana Periyot (1.Müsabaka Dönemi)…………………………………..

      2.7.3. Ara Periyot……………………………………………………………………..

      2.7.4. İkinci Ana Periyot (2.Müsabaka Dönemi)……………………………………

      2.7.5. Geçiş Periyodu

2.8. HAZIRLIK DÖNEMİ PLANLAMASI……………………………………………….

      2.8.1. Hazırlık Döneminin Temel Amaçları…………………………………………

      2.8.1. Hazırlık Dönemi Süresine Etki Eden Faktörler……………………………...

      2.8.3. Hazırlık Dönemi Evreleri, Süre ve Özellikleri Hazırlık Dönemi                                                            

          Birinci Evresi…………………………………………………………………..

      2.8.4. Hazırlık Döneminin İkinci Evresi…………………………………………….

      2.8.5. Hazırlık Dönemi Antrenmanları Genel Konuları……………………………

      2.8.6. Hazırlık Dönemi Programı ve Uygulamalarla İlgili Önemli Noktalar…….. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HAZIRLIK DÖNEMİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN PLANLANMASI

3.1. HAZIRLIK DÖNEMİNDE YAPILAN DAYANIKLILIK ÇALIŞMALARI……...

      3.1.1. Dayanıklılık Antrenman Örnekleri…………………………………………..

3.2. HAZIRLIK DÖNEMİNDE YAPILAN KUVVET ÇALIŞMALARI……………….

      3.2.1. Kuvvet Antrenmanı Örnekleri………………………………………………..

3.3. HAZIRLIK DÖNEMİNDE YAPILAN SÜRAT ÇALIŞMALARI…………………

      3.3.1. Futbolda Sürat Antrenmanı Çalışmaları…………………………………….

      3.3.2. Sürat Antrenman Örnekleri…………………………………………………..

      3.3.3. Süratte Devamlılığı Geliştiren Antrenman Metotları……………………….

3.4. HAZIRLIK DÖNEMİNDE YAPILAN ESNEKLİK ÇALIŞMALARI…………….

      3.4.1. Futbolda Esneklik Antrenmanı Çalışmaları…………………………………

      3.4.2. Esnekliğin Geliştirilmesinde Kullanılan Basit Cimnastik Hareketleri…….

3.5. HAZIRLIK DÖNEMİNDE YAPILAN KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI……

     3.5.1. Futbolda Koordinasyon Antrenmanı Çalışmaları………………………….. 
 
 
 

     2.1. FUTBOLDA ANTRENMANLARIN PLANLANMASI 

    Antrenman planı hedeflenen belli amaçlara ulaşmak için, antrenman oluşturan faktörlerin, alınarak önlemlerin ayrı ayrı sistematik olarak tasarımıdır. 

    Antrenman planlamasının amacı, amaca uygun bir sistematik sayesinde antrenman ve müsabaka şartlarını koordine ederek futbolcuyu müsabaka esnasında en iyi performansını ortaya koymasını sağlaması ve performans yeteneği geliştirmesidir. 

    Diğer spor dallarında olduğu gibi futbolda da belirlenen uzun ve kısa süreli amaçlara ulaşabilmek, iyi düzenlenmiş antrenman planlanması ve periyotlaması ile mümkün olacaktır. En yüksek verimliliği ancak bilinçli ve bilimsel temellere dayalı bir çalışma programı ile erişilebilir. 

    Antrenman planlanması ana baharı ile aşağıdaki sürelere göre planlanır ve periyotlama içerisinde uygulamada geçerlilik kazanır. Bunlar:

 • Uzun Süreli Antrenman Planı; Bu planlama 2 ya da 4 yıllık bir dönemi kapsar. Futbolda daha çok alt yapılarda k beraber, milli takım düzeyinde çeşitli şampiyonalara (dünya,olimpiyat, vb.) katılabilmek amacıyla da uygulanabilir.

 

 • Yıllık Antrenman Planı: Bir sezonluk faaliyet programı içerisinde amaca ulaşmak için çalışma yolu 3 aşamada yapılır. (Hazırlık devresi, Müsabaka devresi, Geçiş devresi)

 

 • Aylık ve Haftalık Antrenman Planı

 

 • Günlük Antrenman Planı

 

    2.1.1. Antrenman Planlanmasında Genel İlkeler 

  • Ulaşılması istenen amaçlar için uzun vadeli kat somut gerçeklere yakın amaçlar için planlama yapılmalıdır.

 

  • Hedefler çok düşük olmamalıdır.

 

  • Planlar her yıl yenilenmeli ve testlerle performans düzeyleri kontrol edilmelidir.
  • Tüm planlar yazılı olarak hazırlanmalıdır. Ancak bu şekilde çalışmalar sonunda ortaya çıkan hatalar ve başarısızlıkların nedenleri bulunabilir.

 

  • Performans kontrolleri de planlama içine alınmalıdır.(ACAR,M.Ferit; s.197)

 
 

  1. FUTBOLDA AYLIK ANTRENMAN PLANLANMASI

 
 

    Aylık antrenman planlanması; çalışmalarının amacı, yüklenme yoğunluğu ve o ay yapacağımız antrenmanların ağırlık merkezi, yıllık antrenman planının temel amaçlarının uzantısıdır. 

      Aylık planda, pratik antrenmanların genel içerikleri, maçların akışı, diğer faaliyetlerin görüntüsü vardır. Aylık plan tablosu kaba fomda haftalık planın içeriklerini vermektedir. 

      Yapılacak olan antrenmanların sayısı, karakteri yıllık antrenman periyotlamasının düzenlerine ve antrenmanların amacına göre değişir. Yine haftalık antrenmanlarının içeriği, yıllık planda bir çok değişikliğe neden olabilir. 

      Futbolda, atletizimde olduğu gibi açık ve ayrıntılı bir planlama yapmak pek mümkün değildir. Zira atletizimde üç veya dört form maksimumu amaçlanırken budurum futbolda her hafta beklenilmektedir. Bu yüzden aylık planlamalar, yararlı ve açık olmalarına karşın, kısa sürede oluşan şartlar için gerekli esnekliğe sahip değildir. 
 

      Aylık plan, dört haftalık planlar dahilinde biyoritm kuralları içerisinde uygulanmalıdır. Örneğin; hazırlık periyodunda ilk hafta içerisinde antrenmanlara düşük yüklenimlerle başlanılır. Yüklenmeler ikinci hafta içerisinde yükseltilir ve üçüncü hafta içinde maksimale ulaşır. Yüklenim bakımından dördüncü hafta, ikinci haftaya benzemektedir. Ancak esnekte olsa planlı bir aylık çalışma ile organ sistemlerinin optimal çalışması ve yeterli dinlenmeler sağlanabilmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tablo 4: Aylık Antrenman Plan Örneği

Kulübü: 

Ay, Yıl: 

Devre:

 
1. HAFTA
 
2. HAFTA
 
3. HAFTA
 
4. HAFTA
P S Ç P C C

T

P

Z

P S Ç P C C

T

P

Z

P S Ç P C C

T

P

Z

P S Ç P C C

T

P

Z

 
Teknik

Çalışmalar

                                                       
 
Kondisyon

Çalışmaları

                                                       
 
Özel Çalımalar

(Kombine

antrenman)

                                                       
Diğer Konular ve Çalışmalar –Sağlık Kontrolü   –Testler     -Görsel Eğitim       -Teorik Dersler      - Kamplar Deplasman                                                        

 
 
 
 

  1. FUTBOLDA HAFTALIK ANTRENMAN PLANI

 

    Antrenman planlarının gerek organizasyon ve gerekse biyolojik nedenlerle haftalık planlara ayrılarak düzenlenmesi yerinde, olumlu bir uygulamadır. Haftalık antrenman planı, antrenman birimlerinin, bir hafta içerisinde tek tek teknolojik dağılımınıdüzenler. 

    Haftalık antrenman planlaması çalışmalarının amacı, yüklenme yoğunluğu ve o hafta yapacağınız antrenmanın ağırlık merkezi, yıllık antrenman planının temel amaçlarının uzantısı olmalıdır. 

    Haftalık antrenman planlamasında, öncelikle iki önemli noktaya dikkat edilmelidir.(YÜCETÜRK,Y; s.134) 

1. Yıllık planın yan hedeflerine, aylık hedeflerine, haftadan haftaya oluşan yeni şartlara uygun olarak belirlenecek haftalık antrenmanın plan amacı ve bu amaca yönelik    “Antrenman tür, içerik ve metotlarıdır.’’ Haftalık antrenman planında amaçlar, hazırlık, müsabaka, geçiş dönemlerinin amaçlarına uygun olarak düzenlenir. Haftadan haftaya oluşan yeni şartlarda  da (Özellikle müsabaka döneminde maçtan maça) gerekli değişiklikler yapılır. 

2. Yıllık plana, aylık plana uygun olarak bazen haftadan haftaya oluşan yeni şartların gereği değişiklikler yapılabilir. 

      Haftalık planda yapılacak olan antenman sayısı karekteri, yıllık antrenman periyotlamasının dönemlerine ve antrenmanların amacına göre değişir. Takımların kalite özellikleri antrenmanların yapılarına göre haftalık planda sıralaması bir çok otoriteye göre farklılık göstersede şöyledir: Haftanın başlangıcında ağırlık noktalarından uygun olarak aerobik dayanıklılık ve kuvvetin geliştirilmesi yapılır. Dayanıklılık ve sürat haftada bir kere olarak planlanırken, topla yapılan çalışmalar ise her antrenman biriminde yapılır. 

      Hafta sonunda ise sürat ve koordinasyon çalışmaları uygulanır. Dayanıklılık ve sürat haftada bir kere olarak planlanırken, topla yapılan çalışmalar ise her antrenman biriminde uygulanır. Yüklenme ve dinlenme iyi bir şekilde dengelenirse,  teknik seviyede dengeli hale getirilir, hemde kondisyon durumu yüksek bir seviyeye ulaşır. Bu arada süratte devamlılık çalışmaları ile kuvvette devamlılık çalışmalarınıda aynı güne koymamak gerekir.(BİLANS,G; s.45) 
 
 
 
 
 
 

Tablo 5: Haftalık Antrenman Plan Çizelge Örneği 
 

  KULÜBÜ:                TARİHLER:           ANTRENMAN SAYISI:           ANTRENÖR:
   
  Tarih
   
  Saat
   
  Yer
   
  Günler
   
  Teknik
   
  Taktik
   
  Kondisyon
  Diğer genel ve özel konular
        Pazartesi        
               
        Salı        
               
        Çarşamba        
               
        Perşembe        
               
        Cuma        
               
        Cumartesi        
               
        Pazar        
               

 
 
 

      Haftada üç kere antrenman yapılıyorsa mesela Salı, Çarşamba ve Cuma günleri sırayla aerobik ortamda ısınma cimnastik ve teknik-taktik çalışmalar yapılır. Ayrıca oyun şekilleri yoğun bir şekilde uygulanırken, Çarşamba günleri maksimal ve maksimale yakın yüklenme ile antrenman yapılır. Yine Cuma günü teknik-taktik maksimale yakın bir antrenman yüklenmesi ile Pazar günü oynanacak maça fazlaya tamlama prensibine göre enerji rezervleri en iyi şekilde hazırlanıp rakibin karşısına en yüksek performans kapasitesiyle çıkılmış olur. 
 
 
 
 
 

Tablo 6: Müsabaka Dönemi Bir Haftalık Antrenman Örneği (YÜCETÜRK,Y; s.101) 

Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi
-Aerobik dayanıklılık antrenmanı (orman koşusu)

-Masaj, sauna  

-Sakatların tedavisi

- Spesifik teknik antrenmanı 

        + 

- Aerobik dayanıklılık antrenmanı (dakika koşusu)

 
-Çabuk kuvvet antrenmanı
 
- Teknik, taktik (kompleks) antrenman
 
- Reaksiyon, sürat antrenmanı (30 m.’ye kadar)
 
Yarınki maç için takım taktiksel antrenman 

       + 

- Ölü top çalışmaları

-Sabah 9:00 kahvaltı

-Saat 10:30 30dk’lık koşu antrenmanı

-Saat 11:30 maç konuşması

-Saat 12:00 maç yemeği

     
Oyunsal form (aerobik ortamda)
 
Antrenman maçı (Ümit veya A-Genç takım ile)
 
Müsabaka formunda grup-taktik varyasyonlar
   
-Yemekten sonra gezinti,

-15:30 maç

-Maçtan 20dk sonra (yenilenme antrenmanı)

 
 
 
 

      Haftalık plan içinde antrenmanların dağılışı otoritelere farklı uygulamar göstersede; Hazırlık döneminden başlayarak, birim kuvvetten çabuk kuvvete, aerobik devamlılıktan anaerobik devamlılığa doğru artan bir gelişme gösteren antrenman planlanması, 1. ana periyot döneminden itibaren oynanan ve oynanacak olan lig ve kupa maçlarının özelliğine ve oluşumuna uygun olarak değişkenlik içindedir.(BİLANS,G; s.45) 
 
 
 
 

2.4. FUTBOLDA GÜNLÜK ANTRENMAN PLANI 

      Günlük antrenman planı, bir gün içersinde yapılacak antrenmanların sayılarını, onlardaki süreyi, birbirine uyumların, amaçlarına yönelik yüklenme dinamiklerini, tür-içerik ve metotlarını haftalık antrenman planına göre düzenler. 

      Futbolda birgün içerisinde yapılacak antrenman sayıları haftalık antrenman planında yapılacak antrenman sayılarına göre belirlenir. Örneğin; Bir hafta içerisinde yapılacak antrenman sayısı 4-6 ise günde bir antrenman yapılması yeterlidir. 

      Futbolda bir antrenman süresi dikkate alındığında; günde 2.2.5 saat sürecek bir antrenmanın yerine 1 saat-1saat 15 dk’lık iki antrenman yapılmalı ve antrenmanların arasındaki dinlenme süresi 4-6 saat şeklinde programlanmalıdır. Günde iki antrenman yapılacaksa en uygun saatler, sabah, 9-11; öğleden sonra 16-18 arası olmalıdır. Bu saatler iklim ve diğer çevre şartlarına, ayrıca kısalığı ve uzunluğuna göre farklılıklar gösterebilir. Öğleden sonra yapılacak antrenmanların (özellikle maçsal formda, antrenman maçları) müsabaka saati ile aynı saatte olmalıdır. 

      Bir günde yapılacak antrenman sayıları 3’ten fazla olduğu zaman antrenman saatleri, pratikte genellikle şöyle uygulanmalıdır. (YÜCETÜRK,Y; s.141) 
 

  • Günde üç antrenman;
  • Sabah: 8-9, 11-12:15
  • Öğleden sonra: 16-17:30

   

  2.5. FUTBOLDA BİR ANTRENMAN BİRİMİ PLANI 

      Antrenman birimi, bir antrenman periyodunun en küçük parçasıdır. Bir antrenman biriminin planlanıp uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar;

 

 1. Antrenman amacı ve içeriği (metodik-didaktik düşünceler). Antrenman içeriği ve ağırlık noktası futbolcuya açıklanmalıdır. Böylece futbolcu antrenmanı daha bilinçli yapar.
 2. Psikolojik motivasyona dikkat edilir. Oyuncuların artan bilgileri onların antrenmana daha istekli ve bilinçli katılmalarını sağlar.
 3. Fizyoloji: Organizmaya yapılan yüklenmeler yavaş yavaş arttırılır. Yüklenim ve dinlenimlerin arasındaki orana dikkat edilir.

 

  Bir antrenman birimi uygulamada birbirini takip eden ve birbirine bağlı üç bölümden oluşur. 

 1. Hazırlık (Giriş) bölümü

 

 1. Esas (Ana) bölüm

 

 1. Bitiriş (Soğuma) bölümü

 
 

  2.6. FUTBOLDA ANTRENMAN PERİYOTLAMASI  

      Peryotlama, bir yıllık antrenman programının bölümlere ayrılmasına denir. Tanımlar; 

      Periyotlama; Özel spor dalına yönelik amaçlar, görevler ve içeriklerle belirlenmiş antrenman dilimlerinin bir yıllık antrenman planı içerisinde düzenlenmesidir.(YÜCETÜRK,Y; s.88) 

      Futbol antrenmanlarının periyotlamasında hangi periyotta, hangi amacı gerçekleştireceğim? Sorusunun cevabını bilmek çok önemlidir. Bu cevabını kafamızda çözüp, sistematize edemezsek plan ve programdan bahsedilemez bile.(RENKLİKURT,T; s.123) 

                Periyotlama yıl içinde yapılarak müsabakalar yönlendirilir. 
 

  • Yıl içerisinde yalnız bir zirveye yönelik antrenmanlarla hazırlanıyorsa; “bir uçlu periyotlama’’,

 

  • İki zirveye göre hazırlanıyorsa  “iki uçlu periyotlama’’, 

 

  • Takım sporlarında olduğu gibi değişik zaman bölümlerinde yapılan çok sayıda müsabakalara göre hazırlanıyorsa  “çok uçlu periyotlamalar’’ düzenlenir. (YÜCETÜRK,Y; s.89)

 
 
 
 
 

Tablo 7: Yıllık Antrenman Periyotlamasında Yapılacak Teknik-Taktik ve Kondisyon Çalışmalarının Devrelere Göre Ağırlığı (MURATLI,S; 1993) 

    
   1. HAZIRLIK DÖNEMİ
    
   2. HAZIRLIK DÖNEMİ
   MÜSABAKA

   DÖNEMİ

   GEÇİŞ

   DÖNEMİ

    
   %40

   Genel

   Kondisyon

   %25 Genel

   Kondisyon

   %5 Genel

   Kondisyon

   %25 Özel

   Kondisyon

   %5 Genel

   Kondisyon

   %25 Özel

   Kondisyon

    
   %20 Özel

   Kondisyon

    
   -Organizmanın

   Dinlenmesi 
    

   -Tatil 
    

   -Genel

   Kondisyon 
    
    
    

   Değişik

   Spor

   Dalları

    
   %25 Özel

   Kondisyon

    
   %20 Özel

   Kondisyon

    
   %30 Teknik

   Çalışmalar

    
   %30 Teknik

   Çalışmalar

   %40 Teknik

   Çalışmalar

   (Özel Kondisyonla

   Bağlantılı)

    
   %20 Teknik

   Düzeltici

   Çalışmalar

   %10 Kompleks

   Teknik

   Çalışması

        
   %10 Kompleks

   Teknik

   Çalışması

   %20  Teknik

   Düzeltici

   Çalışmalar

    
    
   %30

   Taktik

    
    

   %40

   Maçlar

    
    
    
   %40

   Taktik

   Maçlar

   %20

   Teknik-Taktik Anlayış Çalışmaları

   %20

   Teknik-Taktik Anlayış Çalışmaları

    
   %10 Maç

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2.2. Futbolda Yıllık Antrenman Periyotlaması 

    Futbolda antrenman planlaması yönünden bir müsabaka yılına göz attığımızda şöyle bir çerçeve oltaya çıkar. 

     Tablo: 8: Futbolda Yıllık Antrenman Periyotlaması 
 

Hazırlık Periyodu

(6-8 Hafta) 
 

Yıllık Planlama

(Makro Ziklus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Müsabaka(Ana) Periyodu

(Sezonun 1. Yarısı) 
 

Aylık Planlama

(Mezo Ziklus) 
 
 
 

YILLIK

PRİYOTLAMA 

Ara Periyot

(İki Müsabaka Periyodu) 
 

Haftalık Planlama

(Mikro Ziklus) 
 
 
 
 
 
 
 

2.Müsabaka (Ana) Periyodu

(Sezonun 2. Yarısı) 
 
 
 
 
 
 

Bir Antrenman Birimi (Myo Ziklus) 
 
 
 

Geçiş Periyodu

(Sezon Sonu, Bitiş, Tatil) 
 
 
 
 
 
 

     Yıllık antrenman periyotlamasında iki çıkış noktası vardır; 

     1. Bir mevsim önceki durum, 

     2. Önümüzdeki mevsimde oluşturmak istediğimiz şeyler(RENKLİKURT,T; s.124) 

     Sezonun başlama ve bitiş tarihleri, yaz ve kış dönemlerinin uzunluğuna bağlı kalarak her çalışma devresinin uzunluğu, birbirine bağlı olarak ana hatları ile belirtilir. Yalnız burada periyotlamalarda yapılarak, kalıp olarak düşünülmeli bazen bir dönem diğer dönemin içine doğru girerek çalışmalara devam edilmelidir. 

     Ülkemiz gerçeğini de göz önünde bulundurarak profesyonel ve amatör takımlara göre

yıllık antrenman periyotlamasını tablo 9 ve tablo 10’da görüldüğü gibi şematize edebiliriz. 

     Tablo 9: Yıllık Periyotlamaya Profesyonel Takımlar İçin Örnek 

     

Hazırlık periyodu           1.Ana

                                          Periyot

                            (Müsabakalar)                                                          

 
Ara Periyot
 
2.Ana Periyot

(Müsabakalar)

Geçiş

Periyotu

Tatil

 
 
Dayanıklılık,

Kuvvet,sürat,

Hareketlilik,

Koordinasyon 
 

                    Lig ve kupa maçları 
 

- Tekniğin geliştirilip pekiştiril-mesi

- Psikolojik maç istikrarının kaza-nılması

- Taktik davranışların eğitimi

- Ortak bir takım performansının kurgusu (inşası)

 
 
 
 
Yorgunluğu

atma ve ikinci

ana periyoda

hazırlık

 
 
Dostluk Maçları 
 
 
 
 

Lig ve kupa maçları 

-Tekniğingeliştiri-lip istikrar kazandı-rılması

-Taktik davranışla-rın geliştirilmesi

 
 
 
 
 
Oyun-boş

Zaman, tatil,

Aktif dinlenme

   15.7   15.8   15.9  15.10  15.11  15.12                15.1 15.2 15.3 15.4  15.5   15.6     15.7                   

 
 

     Antrenman bilimi bu kadar uzun süre pasif dinlenme devrini geçiren bir sporcunun

bazı özelliklerinde %50’ye yahu bir düşüş olacağını vurgular.(RENKLİKURT,T;s.124) 
 

     Tablo 10: Yıllık Periyotlamaya Amatör Takımlar İçin Örnek 

     

 
 
YENİ SEZON
AMATÖR HAZIRLIK SÜRESİ 5-8 HAFTA LİG (MÜSABAKALAR DÖNEMİ) SEZON SONU

(ÖLÜ SEZON)

Haziran Temmuz Ağustos Eylül Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs

 
 

     Organik özelliklerinde bu kadar büyük düşüme uğramış futbolcu hazırlık antrenmanlarında başladıktan 15 gün sonra hazırlık maçlarına çıkarlar. Arkasından iddialı turnuvalar başlar. Turnuvadan kısa bir süre sonra lig maçları devreye girer. Buna sağlıklı bir periyotlama denilemez. Çünkü, %50 kapasite düşüşüne uğramış bir futbolcu en az 6 hafta normal 8-10 hafta da tekrar eski kapasitesine bu süreçler antrenörü de etkiler.(RENKLİKURT,T;s.124) 

     2.2.1. Hazırlık (Sezonu) Periyodu 

     Ortalama 6-8 haftalık bir süreci kapsayan bu dönemin ana amaçları; 

  - Genel ve özel kondisyonel özelliklerin en üst düzeye çıkartmak, yani müsabaka döneminde kullanabilecek hale getirmek (kuvvet, surat, dayanıklılık, hareketlilik, koordinasyon) 

     - Organ sistemlerini mükemmel bir konuma getirmek 

     - Teknik taktik psiko-sosyal özelliklerde geliştirmektir. 

     Kısacası sıraladığımız tüm özellikler açısından sporculara en uygun form durumuna getirmeye çalışmaktır.(RENKLİKURT,T; s.126) 

     Yalnız burada çalışmaların tüm amacı, ve ağırlık noktası hazırlık maçlarında değil müsabaka sezonuna yöneltilmelidir. Hazırlık maçlarının sonuçları ancak ikinci planda kalır. 
 

     Hazırlık periyodu (sezonu) iki kısma ayrılır; 

     1. Genel hazırlık (ön hazırlık) dönemi 

     2. Özel hazırlık dönemi 

     Yaklaşık ana hatları ile 4 hafta süren genel hazırlıklar motorsal yeteneklerin geliştirilmesi ağırlıklı olarak ön plana çıkartılır. 

     1. Hafta; aerobik dayanıklılık (temel dayanıklılık)(devamlı koşular, oyun formları) toplu çalışma (düşük yüklenim şiddeti geniş kapsamlı) 

     2. Hafta; kuvvette devamlılık, süratte devamlılık, anaerobik çalışma (birinci haftaya oranla şiddet arttırılır. Fakat maksimale çıkılmaz kapsam hala yüksektir.) 

     3. Hafta; özel dayanıklılık gücü ve kuvvet, surat 

     4. Hafta; surat ve koordinasyon 

     Hazırlık periyodunun genel hazırlık dönemi ilk lig maçına kadar ikinci özel hazırlık dönemde de devam eder. Yalnız bu dönemde ilk 15 gün hazırlık yapılmamalıdır. Hazırlık döneminin ikinci bölümünde ağırlık noktalarında ise müsabakaya özel alıştırmalara yöneliktir. Antrenör bu dönemde takımı şekillendirmeli, teknik becerileri, taktik uygulamaları, kondisyonel özellikleri ve sosyal öğrenim sürecini ve aksiyonların ortaklaşa uyum içinde yerine getirmesini sağlanmalıdır.

     Hazırlık periyodunun ikinci bölümünde özel maçlara da yeterince yer verilerek tüm yeteneklerin müsabakal şartlarda uygulanması geliştirilip pekiştirilirken takım oyunu da oluşturulmaya çalışılmalıdır. 

     Özel maçlarda rakipler zayıftan kuvvetliye doğru olmalıdır. Hazırlık maçlarının programı hazırlanırken, sadece belirli bir maç için gerekli olan özel kondisyonu kazanma amacı güdülmemelidir. Daha ileriki müsabaka sezonu maçlar düşünülmelidir. 

     Hazırlık periyodunda çalışmalar yavaştan başlayarak yavaş yükseltilir.. antrenmanların  en yoğun, sayılarının en fazla arttırıldığı dönem, hazırlık döneminin ortasındaki haftadır. Müsabaka periyoduna yaklaşıldığında yüklenme kapsamı düşürülmeye, yüklenme yoğunluğu arttırılmaya başlanırken antrenman sayılan düşürülür. Burada özellik arz eden durum, hazırlık periyodunuun müsabaka periyoduna doğru girmesidir. İstenilen, maksimal form düzeyi, yapılan araştırmalara göre müsabaka döneminin 6. haftasına doğru elde edilmesi için hazırlık periyodu sonuna göre değil müsabaka döneminin içine doğru giren bu zaman dilimi hedef alınarak programlanmalıdır. 

     Hazırlık periyodunda antrenman ağırlıklı noktalarını anlamlı bir şekilde sıralamak çok önemlidir. En büyük uyarı tesirini gösterebilmeleri için tam dinlenmeye ihtiyaç gösteren alıştırmalar antrenman biriminin en başına konulurlar. Konsantrasyon, reaksiyon ve teknik alıştırmaları, çabukluk alıştırmaları ise çabuk kuvvet ve maksimal kuvvet alıştırmalarından önce yapılmalıdır. 

     Hazırlık periyodunda temel dayanıklılık eğitimi ile müsabaka özel dayanıklılık eğitimi ön planda durur. En çok üzerinde durulması gereken eğitim ise aerobik dayanıklılık eğitimidir. İyi bir aerobik dayanıklılığa sahip oyuncuya, aerobik kapasiteye ve diğer motorsal özelliklere dayalı çalışmalar daha iyi verilir. 

     Antrenmanlar haftada iki ve üç kere yapılıyorsa, teknik ve taktik eğitim her antrenman biriminin başında uygulanır. Sonra aerobik dayanıklılığı arttırmak için uzun mesafeler konulur. Bu süre içinde 30 dakika, 2+15 dakika, 3+10 dakika veya 5+6 dakika şeklinde de konulur, üç gen koşular vb, uygulanabilir. Uzun mesafeler koşulurken nabız vuruşu dakikada 140-150 civarında olmalıdır. 30 dakikalık koşular 6-8 hafta, haftada 2-3 kem uygulanırsa faydalı olur.(YÜCETÜRK,Y; s.97) 

     Hazırlık sezonunda futbolcuların farklı fizik, teknik, taktik ve psikolojik özelliklere sahip olduğunu unutmadan, futbolculukta ki eksikleri gidermeli, varolan özelliklerde gerekirse araştırma yapılmalı; özelliklerinde devamlılığı sağlamak temel amaç edinilerek çalışmalar sürdürülmelidir. Onun için futbolcular, tek tek tanımak ve kollektif uyum içerisinde ki düzeyini belirlemek çok önemlidir. 

     Hazırlık periyodunda saha çalışmalarının yanında oyun kural bilgisi, beslenme, sağlık bilgileri, sportif hijyen gibi teorik bilgiler verilmelidir. Ayrıca slaytlar, video kasetlerle görsel eğitim yapılmalıdır. 

     Kamplar, ağır ve sık antrenmanlar devresi olan hazırlık sezonunda; sağlıklı, verimli dinlenme ve özel beslenme olanakları açısından uygun ortamlardır. 

  - Antrenörün, sporcuların üzerinde etki, yönlendirme ve kontrolünü kolaylaştırır, diyalogunu geliştirir. 

  - Sporcuları kaynaştırır, gruba-takıma yeni katılan sporcu(ar çabuk adapte olurlar, bir binen ile olan ilişkileri artar. 

     - Konuşmalar ve teorik dersler açısından yeterli zaman bulunan ideal devredir. 

     Kamplar, psikolojik sorunlarla karşılaşılmaması aşısından fazla uzun süreli tutulmamalıdır. (Normal 1O gün), ülkemizde özellikle yaz aylarında hazırlık kampları genellikle yük sek yerlerde yapılmaktadır. Bu bir anlamda sıcaklıktan kaçma açısından olumludur. Fakat kamp yerlerinde aranan her şeyden önce spor daima özgü çalışma ortamı, çalışma olanaklarıdır. 1800 metre üzerinde ki yerlerin dışında yapılan kamplar yükseklik antrenmanı olarak kabul edilemez. (yılmaz yücetürk)


alıntı(www.hakankorkmaz.com )

Bugün 1 ziyaretçi (6 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=